Myran 076-56 99 561, Spindeln 076-56 99 560

Öppettider: 06:30- 17:00

(kan ändras vid behov)

Samarbetar med föräldrar

parentsDu som förälder är viktig eftersom du känner ditt barn bäst, därför vill vi gärna ta del av dina synpunkter. Vi använder den dagliga kontakten med dig som förälder vid lämning och hämtning av barn som ett tillfälle att utbyta information men även samtala om barnets trivsel, utveckling och lärande kontinuerligt. Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger om året då vi tillsammans med dig som förälder pratar om hur verksamheten bidrar till ditt barns trivsel, utveckling och lärande. Ni inbjuds till föräldramöte en gång per år, teman för mötena varierar utifrån barngrupper och föräldrar.

Vid alla klagomål försöker vi bemöta och åtgärda problemet så snart det är möjligt. Vi tar vid behov in professionell personal utifrån för att lösa problematiken.