Förskolan Oasen är en liten privat förskola med kristen inriktning. Alla är välkomna oavsett trosuppfattning. Förskolan är belägen på Bäckby, Västerås. Den drivs av en stiftelse där personalen är representerad i styrelsen. Personalen som arbetar här har pedagogisk utbildning samt arbetslivserfarenhet. Förskolans verksamhet sker i ett nära samarbete mellan personal, föräldrar och barn. Vi vill erbjuda en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och olika aktiviteter både inne och ute.