Arbetssätt

IMG 9092 400
Eftersom barnens lek, utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara grunden i arbetet på förskolan är vi uppmärksamma på den aktuella barngruppens intressen och behov. Vi samspelar med både enskilda barn och gruppen och väver in läroplanens olika mål i den dagliga verksamheten. Vi använder oss även av ett temainriktat arbetets sätt där många av läroplanens mål kan ingå och barnen har stora möjligheter att lära av varandra. Vi tar kort på barnen och sätter in i deras portfolio för att de ska kunna se sitt eget lärande. Barngruppen delas in i mindre grupper så mycket som möjligt. Den pedagogiska verksamheten sker inne, ute på gården eller i skogen.