Om Oss

Förskolan Oasen drivs som en stiftelse, personalen finns representerad i styrelsen.

Personalen på förskolan har stort inflytande på olika beslut i verksamheten eftersom de finns representerade i styrelsen.

Om oss

Personalen består av förskollärare, barnskötare och en kock. Vi arbetar tillsammans och alla bidrar med sin kompetens genom utbildning, arbetslivserfarenhet och personliga styrkor. Vi har förmånen att ha personal som är flerspråkig och vi kan därför erbjuda modersmålsstöd i spanska, arabiska, engelska, bengali och finska på förskolan. Vi har bra kontakt med biblioteket och får hjälp med att hitta barn böcker på svenska och de andra språken som finns i barngruppen. Vi vill samarbeta med er föräldrar för att stödja barnens språkutveckling både svenska och ev. annat modersmål. Vi tycker att det är viktigt att personalen kontinuerligt får gå på olika kurser eller liknande inom det förskolepedagogiska området för att kunna arbeta efter aktuell forskning inom området.